Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetylpyridin

Klassificering: 1

Preparat: Bafucin®, Bafucin® Mint

ATC kod: R02AB30

Substanser: cetylpyridinbromid, cetylpyridinium, cetylpyridiniumklorid

Bedömning

Cetylpyridin i sugtablett kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Cetylpyridin är ett lokalt antiseptikum och ingår i en sugtablett som används vid mun-eller halsbesvär. I regel uppfattas knappast preparatet som läkemedel utan mera som halstabletter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 131 barn vars mödrar uppgivit användning av cetylpyridin i kombination med bland annat bensokain. Av dessa barn hade sex någon missbildning (2-3 förväntade). Den till synes något ökade frekvensen av missbildningar är inte statistiskt signifikant, men en märklig omständighet är att när man räknar bort ett barn som hade Downs syndrom, så hade övriga fem barn någon hjärtmissbildning. Eftersom det förefaller orimligt att ett lokalt antiseptikum skulle kunna ha någon teratogen effekt beror sannolikt sambandet – om det inte är slumpbetingat – på de faktorer som gjorde att kvinnorna använde läkemedlet och inte på läkemedlet i sig.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Micromedex Healthcare Series: Micromedex Inc., Englewood, Colorado.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter