Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklesonid – för inhalation

Klassificering: 1

Preparat: Alvesco

ATC kod: R03BA08

Substanser: ciklesonid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med ciklesonid för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 31 248 barn. Av dessa barn hade 696 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal siffra. Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot förväntade 6,2%), och andelen barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntade 4,4%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Ciklesonid är en steroid med svag egen steroideffekt. Den hydrolyseras till sin biologiskt aktiva metabolit i lungan. Den mängd aktiv steroid som når plasma vid inhalation är således reducerad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för ciklesonid – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

(Siffrorna från födelseregistret för hela gruppen inhalationssteroider är från 2017-04-01 medans siffrorna för endast ciklesonid för inhalation är från 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52. PubMed
  5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter