Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cinkokain

Klassificering: 1

Preparat: Cincain, Locaseptil Neo, Proctosedyl rektaalivoide, Proctosedyl®, Scheriproct

ATC kod: C05AA01, C05AA04, D07BA01, S01HA06

Substanser: cinkokain, cinkokainhydroklorid

Bedömning

Salva eller suppositorium innehållande cinkokain kan användas under graviditet. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas. Ögondroppar med cinkokain kan också utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Cinkokain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar samt i salva eller stolpiller i preparatet Scheriproct (tillsammans med prednisolon). Systemisk absorption är ringa och någon risk för fosterskada kan inte rimligen finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det 74 barn vars mödrar har uppgivit användning av kombinationen prednisolon och cinkokain som analsalva. Ett av barnen hade en missbildning mot 1-2 förväntat. Barnet hade en läppgomspalt. Ingen kvinna uppgav att hon använt cinkokain i ögondroppar.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.