Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cinnarizin

Klassificering: 2

Preparat: Arlevert, Rinomar®, Sepan, Stugeron 15 mg

ATC kod: N07CA02, N07CA52, R01BA51

Substanser: cinnarizin

Bedömning

Erfarenheten av användning av cinnarizin under graviditet är begränsad. Flera andra antihistaminer har dock visats säkra att använda under graviditet, bland annat släktsubstanserna meklozin och cyklizin. Om exponering skett för cinnarizin i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Cinnarizin är ett antihistamin som ingår tillsammans med fenylpropanolamin i preparatet Rinomar och dimenhydrinat i preparatet Arlevert. Inga studier av behandling med cinnarizin har återfunnits i litteraturen. För meklozin som tillhör samma substansgrupp finns dock betryggande säkerhetsdata.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 142 barn vars mödrar har rapporterat användning av kombinationen fenylpropanolamin och cinnarizin – sex av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 3 förväntade. Ett hade omfalocele samt gomspalt. Två barn hade polydaktyli och ett syndaktyli, ett hade hydrocefali, ett ospecificerat hjärtfel, och ett barn hade Downs syndrom.

Det fanns inga rapporterade exponeringar för kombinationen cinnarizin och dimenhydrinat.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  3. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter