Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciprofloxacin – ögon- och öronpreparat

Klassificering: 1

Preparat: Cetraxal, Cetraxal Comp, Ciloxan

ATC kod: S01AE03, S02AA15, S02CA05

Substanser: ciprofloxacin, ciprofloxacinhydroklorid (monohydrat), ciprofloxacinhydroklorid (vattenfri), ciprofloxacinlaktat, ciprofloxacinvätesulfat

Bedömning

Ciprofloxacin i form av ögon- eller öronpreparat kan utan risk användas under graviditeten i normal dosering.

Bakgrund

Ciprofloxacin absorberas systemiskt i mycket låg utsträckning efter administrering som ögondroppar, ögonsalva eller örondroppar. Preparaten kan därmed användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk. Nio kvinnor hade använt ögon- eller örondroppar med ciprofloxacin – ett av barnen hade en fotfelställning.

För systemisk behandling, se dokumentet Ciprofloxacin – systemiskt.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter