Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cisplatin

Klassificering: 3

Preparat: Cisplatin Accord, Cisplatin Ebewe, Cisplatin Pfizer

ATC kod: L01XA01

Substanser: cisplatin

Bedömning

Användning av cisplatin under graviditet skall undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Cisplatin är en cytotoxisk platinaförening som i laboratorieförsök också visats ha mutagena effekter. Erfarenheter av cisplatin under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn vars mödrar fått platinabaserade cytostatika – inget av barnen hade någon missbildning. Inget barn var exponerat för just cisplatin.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (upp till ca 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör en risk kunna finnas för en kromosomavvikelse hos fostret. En ökad frekvens av kromosomavvikelser i spermatozoer efter terapi med cisplatin i kombinationsterapi har beskrivits.

Uppdaterat: 2017-09-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Mas P, Daudin M, Vincent MC, Bourrouillou G, Calvas P, Mieusset R et al. Increased aneuploidy in spermatozoa from testicular tumour patients after chemotherapy with cisplastin, etoposide and bleomycin. Hum Reprod 2001;16:1204-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.