Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Citrat

Klassificering: 1

Preparat: Renapur

ATC kod: G04BC

Substanser: kaliumnatriumvätecitrathydrat

Bedömning

Citrat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Citrat används bland annat för att lösa upp urinsyrastenar. En fosterskadande effekt är utesluten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige under graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter