Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Corticorelin

Klassificering: 1

Preparat: CRH-Ferring

ATC kod: V04C

Substanser: corticorelin

Bedömning

Testning med corticorelin kan utan risk genomgöras under graviditet.

Bakgrund

Corticorelin är en kroppsegen substans som påverkar utsöndringen av ACTH från hypofysen. Preparatet används för att undersöka denna funktion. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns men det är inte rimligt att ett sådant test skulle utgöra en risk för fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter