Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklandelat

Klassificering: 2

Preparat: Cyclandelat

ATC kod: C04AX01

Substanser: cyklandelat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av cyklandelat under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Under graviditet bör därför användning ske med försiktighet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Epidemiologiska data över användning av cyklandelat saknas men det finns inte heller några hållpunkter för teratogen effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder angivit användning av cyklandelat i tidig graviditet – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter