Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklizin

Klassificering: 1

Preparat: Cyclizine Hydrochloride, Cyclizine Hydrochloride 50 mg, Cyclizine Lactate, Gotur, Marzine, Marzine Meda, Valoid, Valoid.

ATC kod: R06AE03

Substanser: cyklizin, cyklizinhydroklorid, cyklizinlaktat

Bedömning

Cyklizin kan utan risk användas även i tidig graviditet, till exempel mot graviditetsillamående.

Bakgrund

Tidigare studier över användning av cyklizin under graviditet gav inga hållpunkter för en fosterskadande effekt trots att man i djurförsök sett teratogena effekter [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2096 barn vars mödrar uppgivit användning av cyklizin i tidig graviditet. 98 barn var födda i flerbörd (4,7%) mot 62 förväntade. En övervikt för flickor förelåg: 52 procent. Dessa avvikelser finner man vid uttalade besvär av graviditetsillamående.

Av barnen hade 39 någon missbildningsdiagnos (1,9%) mot 43 förväntade. Frekvensen missbildningar var således helt normal. Likaså sammanföll frekvensen av de stora grupperna av missbildningar med de förväntade frekvenserna

Uppdaterat: 2015-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  3. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.