Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklopentolat

Klassificering: 2

Preparat: Cyclogyl, Cyclogyl®, Cyclomydril, Cyclopentolat Bausch & Lomb, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: S01F, S01FA04, S01FB01

Substanser: cyklopentolat, cyklopentolathydroklorid

Bedömning

Cyklopentolat ögondroppar kan utan risk användas vid enstaka tillfällen under graviditet. Vid långtidsbruk av ögondropparna eller användning av cyklopentolat injektionslösning, bör viss försiktighet iakttas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Viss systemisk absorption av cyklopentolat från ögondroppar kan ske men någon fosterskadande effekt av parasympatikolytika är inte känd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar uppgivit användning av cyklopentolat i tidig graviditet. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos – en ventrikelseptumdefekt.

Cyklopentolat finns även som injektionslösning.

Uppdaterat: 2016-02-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.