Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cykloserin

Klassificering: 2

Preparat: Cycloserine, Seromycin

ATC kod: J04AB01

Substanser: cykloserin

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Då erfarenhet under graviditet saknas med cykloserin går inte att uttala sig säkert om eventuell påverkan på fostret.

Bakgrund

Cykloserin är ett andrahandspreparat vid tuberkulos och ges i regel tillsammans med andra tuberkulosmedel. Obetydligt med data finns om användning under graviditet men det finns inga hållpunkter för en fosterskadande effekt [1-2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Jaspard M, Elefant-Amoura E, Melonio I, De Montgolfier I, Veziris N, Caumes E. Bedaquiline and Linezolid for Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in Pregnant Woman. Emerg Infect Dis. 2017;23(10):1731-32. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter