Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproheptadin

Klassificering: 2

Preparat: Periactin, PERIACTIN, Peritol

ATC kod: R06AX02

Substanser: cyproheptadin, cyproheptadine pyridoxal phosphate salt, cyproheptadinhydroklorid (seskvihydrat), cyproheptadinhydroklorid, vattenfri

Bedömning

Erfarenheterna av användning av cyproheptadin i tidig graviditet är begränsade men inget talar för någon uttalad fosterskadande effekt. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Cyproheptadin verkade i tidiga studier inte vara förenat med ökad risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn, vars mödrar uppgivit användning av cyproheptadin i tidig graviditet. Ett av barnen hade en gomspalt och ett hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2015-11-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Sadovsky E, Pfeifer Y, Polishuk WA et al. The use of antiserotonin-cyproheptadine HCL in pregnancy: an experimental and clinical study. Adv Exp Med Biol 1972;27:399-405. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter