Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproteron – högdos

Klassificering: 3

Preparat: Androcur, Androcur Depot, Androcur®, Cyproteron Mylan, Cyproteronacetat Ebb

ATC kod: G03HA01

Substanser: cyproteron, cyproteronacetat

Bedömning

Om cyproteron tillförts under graviditetens första del i hög dos finns betydande risk för störning av könsutvecklingen hos ett manligt foster. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Cyproteron har antiandrogena, gestagena och antigonadotropa egenskaper. Substansen används i hög dos (preparat med styrkan 50 mg) dels för hämning av könsdriften vid sexuella avvikelser och/eller hypersexualitet hos män, dels av kvinnor vid hyperhirsutism. Vid hyperhirsutism är det möjligt - om än inte särskilt sannolikt - att exponering under graviditet kan ske.

Substansen kan om den tillförs under veckorna 8-12 förväntas störa det manliga fostrets könsutveckling - i lindrigare fall ledande till hypospadi, i mera uttalade fall till intersex och till störningar av testisdifferentieringen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering varav en pojke. Ingen missbildningsdiagnos fanns.

Cyproteron finns också i låg dos i ett kombinationspreparat med östrogen. Se detta dokument.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.