Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproteron – lågdos

Klassificering: 2

Preparat: Climen, Diane, Diane®, Zyrona

ATC kod: G03HB01

Substanser: cyproteron, cyproteronacetat

Bedömning

Cyproteron i låg dos (2 mg) i kombination med östrogen skall inte användas under graviditet. Risken vid användning av kombinationspreparat med östrogen uppges dock vara liten. Om exponering skett under första trimestern finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten, men behandlingen bör omedelbart sättas ut. Om cyproteron i hög dos (cirka 50 mg) tillförts under graviditetens första del, finns en betydande risk för störning av könsutvecklingen hos ett manligt foster.

Bakgrund

Cyproteron har antiandrogena, gestagena och antigonadotropa egenskaper. Kombinationspreparat med cyproteron i låg dos (2 mg) tillsammans med östrogen används på indikationen svårbehandlad akne med seborréinslag men också för att förhindra graviditet. Enligt opublicerade resultat från ett register fört av tillverkaren har inga störningar setts efter exponering under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 36 fall med denna exponering, varav 17 var pojkar. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos.

Substansen kan däremot om den tillförs i hög dos (cirka 50 mg) under veckorna 8-12 förväntas störa det manliga fostrets könsutveckling – i lindrigare fall ledande till hypospadi, i mera uttalade fall till intersex och till störningar av testisdifferentieringen. För användning i hög dos – se detta dokument.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter