Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dakarbazin

Klassificering: 3

Preparat: Dacarbazine medac

ATC kod: L01AX04

Substanser: dakarbazin, dakarbazincitrat

Bedömning

Behandling under första trimestern med dakarbazin vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med dakarbazin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Dakarbazin är en alkylerare som används vid maligniteter. Även om begränsad erfarenhet finns över användning under graviditet, innebär behandling med andra alkylerare en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för dakarbazin.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för dakarbazin.

Dakarbazin kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på dakarbazin vid spermacellsbildningen (cirka 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med dakarbazin, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Glantz JC. Reproductive toxicology of alkylating agents. Obstet Gynecol Surv. 1994;49:709-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter