Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daklatasvir

Klassificering: 2

Preparat: Daclatasvir, Daklinza

ATC kod: J05AP07, J05AX

Substanser: daklatasvir, daklatasvirdihydroklorid

Bedömning

Daklatasvir ska inte användas under graviditet, om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas och läkemedlet har haft negativ fosterpåverkan i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt daklatasvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Daklatasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Daklatasvir har i djurförsök orsakat både fosterdöd och missbildningar. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos männinska.

Uppdaterat: 2016-10-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Daklinza. Public Assessment Report 2014-06-26. https://goo.gl/uefPr7

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter