Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daktinomycin

Klassificering: 3

Preparat: Cosmegen, Cosmegen Lyovac, COSMEGEN LYOVAC Orphan Europe SARL, Cosmegen®

ATC kod: L01DA01

Substanser: daktinomycin

Bedömning

Användning av daktinomycin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada men denna tycks inte vara extremt hög. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Daktinomycin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Erfarenheterna av behandling under graviditet är begränsade. Studier av barn födda av kvinnor som tidigare genomgått behandling med daktinomycin, antydde först en ökad risk för hjärtfel men detta fynd kunde inte bekräftas i en större studie.

In vitro- och djurstudier tyder också på att daktinomycin eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för daktinomycin i tidig graviditet rapporterats.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Byrne J, Nicholson HS, Mulvihill JJ. Absence of birth defects in offspring of women treated with dactinomycin. N Engl J Med 1992;329:137. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.