Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dalteparin

Klassificering: 1

Preparat: Fragmin, Fragmin®, Fragmin® (med konserveringsmedel)

ATC kod: B01AB04

Substanser: dalteparin, dalteparinnatrium

Bedömning

Dalteparin kan användas under graviditet om kvinnans tillstånd kräver behandling.

Bakgrund

Dalteparin är ett salt av lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Tillgängliga litteraturdata tyder inte på några negativa effekter av dalteparin på fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4221 barn vars mödrar använt dalteparin i tidig graviditet. Av dessa var 538 för tidigt födda (13% mot förväntade 6,2%). Vidare var 166 barn lätta för tiden (3,9% mot förväntade 2,7%) och 104 av barnen hade någon missbildning (2,5% mot förväntade 2,1%). Frekvensen missbildningar är således något, men inte signifikant förhöjd. Dock är antalen hjärtfel (46 mot 29 förväntade), barn med multipla missbildningar (10 mot 4 förväntat) och missbildningar av könsorganen (21 mot 12 förväntade) signifikant högre än normalt.

Den något förhöjda frekvensen missbildningar och den förhöjda frekvensen av förtidsbörd och låg födelsevikt för tiden, beror sannolikt på underliggande sjukdom hos modern.

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Bauersachs RM, Dudenhausen J, Faridi A, Fischer T, Fung S, Geisen U et al. Risk stratification and heparin prophylaxis to prevent venous thromboembolism in pregnant women. Thromb Haemost. 2007;98:1237-45. PubMed
  2. Blombäck M, Bremme K, Hellgren M, Siegbahn A, Lindberg H. Thromboprophylaxis with low molecular mass heparin, 'Fragmin' (dalteparin), during pregnancy--a longitudinal safety study. Blood Coagul Fibrinolysis. 1998;9:1-9. PubMed
  3. Pettilä V, Kaaja R, Leinonen P, Ekblad U, Kataja M, Ikkala E. Thromboprophylaxis with low molecular weight heparin (dalteparin) in pregnancy. Thromb Res. 1999;96:275-82. PubMed
  4. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.