Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Danaparoid

Klassificering: 2

Preparat: Orgaran®

ATC kod: B01AB09

Substanser: danaparoid, danaparoidnatrium

Bedömning

Det är inte sannolikt att danaparoid själv har en teratogen effekt men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Danaparoid är en heparinoid och placentaövergången torde vara försumbar. Det finns begränsat med data över användning av danaparoid under graviditet [1] och några säkra slutsatser om eventuell fosterverkan kan inte dras. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall registrerade med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Magnani HN. An analysis of clinical outcomes of 91 pregnancies in 83 women treated with danaparoid (Orgaran). Thromb Res 2010;125(4):297-302. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter