Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Danazol

Klassificering: 3

Preparat: Danatrol, Danatrol Sanofi-Aventis France, Danol

ATC kod: G03XA01

Substanser: danazol

Bedömning

Danazol skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns risk för en viss maskulinisering av ett kvinnligt foster. I sådana fall bör remittering till specialist ske för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Danazol har visat sig ha tämligen uttalade viriliserande effekter på kvinnliga foster, om det tillförts efter 8:e graviditetsveckan. I en studie föddes 57 exponerade flickor, av vilka 23 visade tecken på maskulinisering, vilket innebär främst en sammanväxt av labia minora samt clitorishypertrofi. Möjligheten av långtidseffekter på flickans framtida fertilitet har också diskuterats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn (varav en flicka), vars mödrar uppgivit användning av danazol i tidig graviditet. Ingen missbildningsdiagnos fanns.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Brunskill PJ. The effects of fetal exposure to danazol. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:212-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.