Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dantrolen

Klassificering: 2

Preparat: Dantrium, Dantrium Capsules 100mg, Dantrium Capsules 25mg, Dantrium Intravenous, Dantrium NORGINE ITALIA S.r.l., Dantrium SpePharm, Dantrolen i.v.

ATC kod: M03CA01

Substanser: dantrolen, dantrolennatrium, vattenfri, dantrolennatriumhemiheptahydrat

Bedömning

Dantrolen bör undvikas under graviditet. Det finns ringa erfarenhet av substansen och den har dessutom visats ha djurembryotoxiska effekter i höga doser – betydelsen för människa är oklar. Om exponering skett under första trimestern finns dock inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dantrolennatrium har som användningsområde dels klinisk spasticitet på grund av högre motorneuronsskador men har också använts vid malign hypertermi. Substansen har visats ha djurembryotoxiska effekter i höga doser men betydelsen för människa är oklar.

Inga data om användning av dantrolen under graviditet har återfunnits i litteraturen. Dantrolen går över placenta och skulle särskilt i senare delen av graviditeten kunna resultera i en fosterpåverkan med minskad motilitet och därav följande felställningar men några iakttagelser över sådana effekter finns inte. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-01-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.