Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dapoxetin

Klassificering: 2

Preparat: Priligy

ATC kod: G04BX14

Substanser: dapoxetin, dapoxetinhydroklorid

Bedömning

Dapoxetin är inte aktuellt till kvinnor på grund av sin indikation, prematur ejakulation. Om medlet av misstag intagits under tidig graviditet finns ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dapoxetin är en hämmare av återupptaget av serotonin. Indikationen är behandling av prematur ejakulation och medlet skall därmed inte användas av kvinnor. Djurförsök har inte visat teratogena effekter. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter