Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dapson

Klassificering: 2

Preparat: Dapson, Dapson Scanpharm, Dapsone

ATC kod: J04BA02

Substanser: dapson

Bedömning

Erfarenhet av dapson under graviditet är begränsad men risken för fosterskador förmodas vara ingen eller liten. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Det finns dock skäl att iaktta försiktighet vid graviditet. Hemolytisk anemi kan drabba såväl mor som foster under hela graviditeten och även det nyfödda barnet vilket motiverar särskild observans beträffande ikterus.

Bakgrund

Dapson är en sulfon som används framför allt för behandlingen av lepra och protozoer som malaria. Preparatet har ett brett biverkningsspektrum och framför allt hemolytisk anemi är vanligt. Ett antal rapporter av kvinnor som behandlats under graviditet finns, men få av dem har haft påverkan på fostret som primär målsättning och beskrivningen av tidpunkt för behandling är ofta inte tillräckligt noggrant beskriven.

Någon stor risk för missbildningar finns inte men det totala antalet exponerade som rapporterats är relativt litet. Även fostret kan drabbas av hemolytisk anemi under hela graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 barn vars mödrar rapporterat använding av dapson under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Kahn G. Dapsone is safe during pregnancy. J Am Acad Dermatol 1985;13:838-9. PubMed
  2. Brabin BJ, Eggelte TA, Parise M, Verhoeff F. Dapsone therapy for malaria during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Drug Saf 2004;27:633-48. PubMed
  3. Bhargava P, Kuldeep CM, Mathur NK. Antileprosy drugs, pregnancy and fetal outcome. Int J Lepr Other Mycobact Dis 1996;64:457-8. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter