Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daptomycin

Klassificering: 2

Preparat: Cubicin®

ATC kod: J01XX09

Substanser: daptomycin

Bedömning

Erfarenhet av daptomycin under graviditet saknas till stor del. Daptomycin skall därför endast användas på strikt indikation under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Daptomycin verkar på grampositiva bakterier och används vid djupa hud- och mjukdelsinfektioner. Ingen erfarenhet finns av användning under graviditet, men djurförsök ger ingen anledning till oro för fosterskadande effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter