Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darbepoetin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Aranesp®

ATC kod: B03XA02

Substanser: darbepoetin alfa

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av darbepoetin alfa under graviditet, men troligtvis har inte substansen någon fosterskadande effekt. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Darbepoetin alfa som är ett högmolekylärt glykoprotein besläktat med kroppseget erytropoietin, torde inte kunna passera placentabarriären och en påverkan på fostret torde endast kunna ske indirekt genom en maternell påverkan eller biverkningar av preparatet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar uppgivit sig ha fått erytropoietin i tidig graviditet – sju av barnen var för tidigt födda med låg födelsevikt, rimligen en följd av grundsjukdomen. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos. 

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter