Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darifenacin

Klassificering: 2

Preparat: Emselex®

ATC kod: G04BD10

Substanser: darifenacin, darifenacinhydrobromid

Bedömning

Darifenacin rekommenderas inte under graviditet då djurförsök antyder en eventuell ogynnsam effekt. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att ta upp en diskussion om ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Darifenacin är ett urologiskt spasmolytikum som används vid trängningsinkontinens och överaktiv blåsa. Erfarenhet av användning under graviditet saknas, men djurförsök antyder en möjlig ogynnsam påverkan vars relevans för människa är oklar. Någon missbildningsframkallande effekt är inte känd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter