Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferasirox

Klassificering: 2

Preparat: EXJADE, EXJADE®, Jadenu

ATC kod: V03AC03

Substanser: deferasirox

Bedömning

Försiktighet med användning av deferasirox under graviditet rekommenderas då erfarenheten är begränsad. Om användning av substansen är indicerad bör dock inte rädsla för en eventuell fosterskada förhindra behandling. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Deferasirox används vid behandling av kroniskt ökad järninlagring orsakad av frekventa blodtransfusioner. Fåtalet exponeringar under tidig graviditet har rapporterats i fallrapporter (n=14) [1-5]. Inga negativa utfall rapporterats, förutom i ett fall där ett av barnen föddes med mildare RDS (andnödssyndrom) [1]. De metodologiska bristerna som fallrapporter har gör att det ännu inte går att dra säkra slutsatser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-08-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Diamantidis MD, Neokleous N, Agapidou A, Vetsiou E, Manafas A, Fotiou P et al. Iron chelation therapy of transfusion-dependent β-thalassemia during pregnancy in the era of novel drugs: is deferasirox toxic?. Int J Hematol. 2016;103:537-44. PubMed
  2. Vini D, Servos P, Drosou M. Normal pregnancy in a patient with β-thalassaemia major receiving iron chelation therapy with deferasirox (Exjade®). Eur J Haematol. 2011;86:274-5. PubMed
  3. Anastasi S, Lisi R, Abbate G, Caruso V, Giovannini M, De Sanctis V. Absence of teratogenicity of deferasirox treatment during pregnancy in a thalassaemic patient. Pediatr Endocrinol Rev. 2011;8 Suppl 2:345-7. PubMed
  4. Ricchi P, Costantini S, Spasiano A, Di Matola T, Cinque P, Prossomariti L. A case of well-tolerated and safe deferasirox administration during the first trimester of a spontaneous pregnancy in an advanced maternal age thalassemic patient. Acta Haematol. 2011;125:222-4. PubMed
  5. Origa R, Piga A, Quarta G, Forni GL, Longo F, Melpignano A et al. Pregnancy and beta-thalassemia: an Italian multicenter experience. Haematologica. 2010;95:376-81. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter