Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferipron

Klassificering: 2

Preparat: Deferipron Evolan, Ferriprox, Ferriprox®

ATC kod: V03AC02

Substanser: deferipron

Bedömning

Försiktighet med användning av deferipron under graviditet rekommenderas och om möjligt skall behandling avbrytas före graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Deferipron har som användningsområde talassemia major. Inget är känt om möjlig fosterskadande effekt hos människa med deferipron, men de farmakologiska egenskaperna gör att man inte kan utesluta att det finns en fosterkadande effekt. Fåtalet exponeringar under tidig graviditet har rapporterats i en studie (n=7) [1]. Inga missbildningar rapporterades, men de metodologiska bristerna i studien och fåtalet exponeringar gör att det ännu inte går att dra säkra slutsatser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn (tvillingar till samma mor) med denna exponering uppgiven. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-08-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Origa R, Piga A, Quarta G, Forni GL, Longo F, Melpignano A et al. Pregnancy and beta-thalassemia: an Italian multicenter experience. Haematologica. 2010;95:376-81. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter