Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Defibrotid

Klassificering: 3

Preparat: Defibrotide Gentium, Defitelio

ATC kod: B01AX01

Substanser: defibrotid

Bedömning

Behandling med defibrotid ska inte ges under graviditet om andra behandlingsmöjligheter finns. Djurförsök har visat en hög andel blödande missfall efter exponering. Om kvinnan har använt defibrotid i tidig graviditet, bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Defibrotid är ett antitrombosmedel avsett för behandling av hepatisk venoocklusiv sjukdom vid hematopoetisk stamcellstransplantation. Det finns obetydlig erfarenhet av behandling under graviditet hos människa. I djurförsök har defibrotid orsakat en hög andel blödande missfall, även i doser som ligger nära de som används vid behandling.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Defitelio. Public Assessment Report 2013-07-25.http://goo.gl/sRDEkb

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter