Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Degarelix

Klassificering: 3

Preparat: FIRMAGON

ATC kod: L02BX02

Substanser: degarelix, degarelixacetat

Bedömning

Genom sin indikation och verkningsmekanism är degarelix inte indicerat till kvinnor utan kontraindicerat under graviditet. Om graviditet uppkommer under pågående behandling bör detta resultera i en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Degarelix är en selektiv gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-antagonist som snabbt reducerar frisättningen av gonadotropinerna. Indikationen är vissa fall av prostatacancer. Reproduktionstoxikologiska data saknas. Verkningsmekanismen gör medlet kontraindicerat under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter