Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dekvalinium

Klassificering: 1

Preparat: Dequalinium Orifarm, Donaxyl

ATC kod: G01AC05

Substanser: dekvalinium, dekvaliniumklorid

Bedömning

Användning av dekvalinium vaginaltabletter kan ske under graviditet utan ökad risk för fostret.

Bakgrund

Dekvalinium är ett antibakteriellt och antiseptiskt medel med indikationen bakteriell vaginos. Läkemedlet ges vaginalt och den systemiska absorptionen är då försumbar. Den erfarenhet som finns av behandling under graviditet tyder inte heller på negativ fosterpåverkan.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet. 2016;293:469-84. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter