Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deoxicholsyra

Klassificering: 2

Preparat: Belkyra

ATC kod: D11AX24

Substanser: deoxicholsyra

Bedömning

Deoxicholsyra bör inte användas under graviditet då erfarenhet och indikation saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Deoxicholsyra är en kroppsegen substans som normalt sätt förekommer i gallan för att lösa upp fett från föda och på så sätt underlätta upptag i tarmen. Administrerat subkutant i höga koncentrationer inducerar deoxicholsyra cytolys av fettceller lokalt. Ett systemiskt upptag sker efter subkutan administrering då deoxicholsyra snabbt absorberas till blodet för att slutligen främst utsöndras intakt i feces [1-2].

Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har ingen negativ fosterpåverkan setts, förutom en ökad frekvens avsaknad av intermediär lunglob hos kanin i doser som var toxiska för moderdjuren. Signifikansen av fyndet är dock oklar [1].

Uppdaterat: 2017-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Läkemedelsverket. Public Assessment Report: Belkyra 2016-10-05. Tillgänglig från: https://goo.gl/JKpHc9
  2. Deeks ED. Deoxycholic Acid: A Review in Submental Fat Contouring. Am J Clin Dermatol. 2016;17(6):701-707. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter