Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desirudin

Klassificering: 2

Preparat: Revasc

ATC kod: B01AE01

Substanser: desirudin

Bedömning

Erfarenhet av desirudinanvändning under graviditet saknas. Djurexperiment har visat teratogena effekter och substansen bör undvikas under graviditet. Om behandling är absolut nödvändig skall den skötas av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till överdriven oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Desirudin är ett antikoagulantium. Om substansen tillförs under graviditet kan det finnas en blödningsrisk för fostret. I djurstudier, har desirudin visat teratogena effekter.

Inga epidemiologiska studier finns över användningen av desirudin under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter