Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexklorfeniramin

Klassificering: 1

Preparat: Polaramin, Polaramin MSD, Polaramin®, Polaramine, POLARAMINE

ATC kod: R06AB02

Substanser: dexklorfeniramin, dexklorfeniraminmaleat

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att användning av dexklorfeniramin i tidig graviditet skulle innebära någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Dexklorfeniramin används främst vid allergiska tillstånd och som klådstillande medel. Antihistaminanvändning i tidig graviditet tycks inte vara förenat med någon ökad missbildningsrisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 599 barn vars mödrar rapporterat användning av dexklorfeniramin i tidig graviditet. Av barnen hade 17 någon missbildningsdiagnos (2,8%), mot 12-13 förväntade. Frekvensen missbildningar var således aningen förhöjd och möjligtvis syntes en överrepresentation av följande missbildningar (vilket dock kan bero på slumpen): tre hade gom- eller läppgomspalt (0-1 förväntade), tre hade någon missbildning i eller kring njurarna (0-1 förväntade) och tre hade multipla missbildningar (0-1 förväntat). Andelen barn med hjärtfel var normal: fyra stycken (4 förväntade).

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.