Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexmedetomidin

Klassificering: 2

Preparat: Dexdor, Dexmedetomidine EVER Pharma, Dexmedetomidine Mylan, Dexmedetomidine Teva

ATC kod: N05CM18

Substanser: dexmedetomidin, dexmedetomidinhydroklorid

Bedömning

Behandling med dexmedetomidin bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan användning saknas.

Bakgrund

Dexmedetomidin är en selektiv alfa-2-receptoragonist med breda farmakologiska egenskaper. Indikationen är sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal stimulans.

Endast enstaka data över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurstudier har vissa negativa effekter som minskad fostervikt visats, men inga missbildningar. Det är oklart vilken relevans fynden har hos människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Neumann MM, Davio MB, Macknet MR, Applegate RL. Dexmedetomidine for awake fiberoptic intubation in a parturient with spinal muscular atrophy type III for cesarean delivery. Int J Obstet Anesth. 2009;18:403-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.