Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexrazoxan

Klassificering: 3

Preparat: Savene

ATC kod: V03AF02

Substanser: dexrazoxan, dexrazoxanhydroklorid

Bedömning

Dexrazoxan bör inte ges under graviditet. Erfarenhet av användning under graviditet saknas men substansen har mutagen och i djurförsök teratogen effekt. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.
Om konception sker inom tre månader efter det att mannen behandlats med dexrazoxan kan en risk för fosterskada finnas men denna är troligen inte särskilt stor.

Bakgrund

Dexrazoxan används som antidot vid cytostatikabehandling (främst antracyklinläkemedel). Substansen har mutagen och i djurförsök teratogen effekt. Inget är känt om användning under graviditet men det är troligt att en risk för fosterskada föreligger även om dess storlek inte kan bedömas. På grund av den mutagena effekten bör konception undvikas inom tre månader efter en mans behandling med dexrazoxan.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inget barn vars moder uppgav användning av dexrazoxan under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter