Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextran

Klassificering: 2

Preparat: 10% LMD in 0,9% Sodium Chloride Injection Dextran 40 in Sodium Chloride Injection, USP, 10% LMD in 5% Dextrose Injection Dextran 40 in Dextrose Injection, USP, Dextran 40 Fresenius, Dextran 40 in sodium chloride, Dextran 70 in sodium chloride solution, Macrodex® 60 mg/ml med natriumklorid, Plasmodex, Plasmodex®, Promiten®, RescueFlow®, Rheomacrodex® 100 mg/ml med natriumklorid

ATC kod: B05AA05

Substanser: dextran, dextran 1, dextran 40, dextran 60, dextran 70

Bedömning

Dextran kan utan risk för fosterskador ges under graviditet, om adekvata åtgärder vidtas för att minska risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner.

Bakgrund

Immunologiska reaktioner med konsekvenser för barnet har inträffat vid dextrantillförsel i samband med förlossning [1,2]. Promiten innehåller ett haptendextran, som binds till dextranaktiva antikroppar och minskar risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner. De stora dextranmolekylerna torde inte kunna gå över till fostret och en direkt teratogen effekt är inte sannolik.

Inga epidemiologiska data över dextrananvändning i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn, vars mödrar uppgivit att de fått dextran. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Berg EM, Fasting S, Sellevold OF. Serious complications with dextran-70 despite hapten prophylaxis Is it best avoided prior to delivery?. Anaesthesia. 1991;46(12):1033-5. PubMed
  2. Barbier P, Jonville AP, Autret E, Coureau C. Fetal risks with dextrans during delivery. Drug Saf. 1992;7(1):71-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.