Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextrometorfan

Klassificering: 2

Preparat: BENYLIN DRY COUGHS, Hustenstiller-Ratiopharm, Neotussan Hustensaft, Resilar 3 mg/ml oraaliliuos, Rometor ratiopharm, Romilar

ATC kod: R05DA09

Substanser: dextrometorfan, dextrometorfanhydrobromid (monohydrat)

Bedömning

Dextrometorfan kan troligen utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

I en tidig studie av användning av dextrometorfan under graviditetsmånaderna 1-4 fann man bland 300 exponeringar 24 barn med missbildningar, en lätt överrisk som dock inte var statistiskt signifikant. Preparatet används i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre barn vars mödrar rapporterat användning av dextrometorfan i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.