Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dibotermin alfa

Klassificering: 2

Preparat: InductOs®

ATC kod: M05BC01

Substanser: dibotermin alfa

Bedömning

Erfarenhet av exponering för dibotermin alfa under graviditet saknas nästan helt och viss försiktighet bör alltså iakttas. Men troligen kan dibotermin alfa användas utan risk under graviditeten.

Bakgrund

Dibotermin alfa, som är en rekombinant Bone Morphogenetic Protein-2, används lokalt vid frakturbehandling och endast små mängder går över i cirkulationen och skulle kunna påverka fostret. Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet och inget fall i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter