Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Didanosin

Klassificering: 2

Preparat: Videx EC, Videx®EC

ATC kod: J05AF02

Substanser: didanosin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandling med didanosin betraktas som lämplig, bör graviditet inte förhindra användning.

Bakgrund

Indikationen för didanosin är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Det finns begränsat med data över risken för fosterskada med didanosin. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Enstaka fall av allvarlig laktacidos har rapporterats hos gravida kvinnor och nyfödda efter intag av didanosin. Ansvarig neonatolog bör informeras om behandlingen.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter