Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dienöstrol

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: dienöstrol

Bedömning

Dienöstrol som lokalbehandling kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Dienöstrol är ett syntetisk östrogen, som endast används som lokalbehandling i vagitorier och vaginalkräm, främst efter klimakteriet. Mycket ringa absorption av substansen sker och det är inte troligt att den skulle kunna utöva en fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter