Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digestionsenzymer

Klassificering: 1

Preparat: Combizym®, Creon 10000, Creon 25000, Creon 40000, Kreon 10000, Kreon 25000, Kreon 40000, Kreon für Kinder, Kreon Für Kinder, Kreon Granulat, Kreon Micro Granulat, Pancrease HL Capsules, Pancrex V Powder, Panzytrat 40000, PERTZYE

ATC kod: A09AA02

Substanser: amylas, svinpankreas, extrakt, Aspergillus oryzae, lipas, svinpankreas, oxgallextrakt, pankreaspulver, pankrelipas, proteas, svinpankreas

Bedömning

Preparat innehållande digestionsenzymer kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Preparaten innehåller pankreasenzym. Ingen ökad risk för fosterskada kan tänkas föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 165 barn vars mödrar uppgivit användning av denna typ av preparat i tidig graviditet. Tre av barnen (mot 3-4 förväntade) hade någon missbildning, alla tre lindriga.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.