Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digitalisantitoxin

Klassificering: 2

Preparat: Digifab, DigiFab, DigiFab TM

ATC kod: V03AB24

Substanser: anti-digoxin, Fab-fragment av polyklonala IgG antikroppar, från får

Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av digitalisantitoxin.

Bakgrund

Digitalisantitoxin används vid allvarliga digitalisförgiftningar och består av Fab-fragment av antikroppar mot digitalis. Övergång till fostret är inte sannolik och antagligen finns ingen risk för fosterskada. Hävandet av förgiftningen måste överväga tänkbara risker för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering, barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter