Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digoxin

Klassificering: 2

Preparat: Digoxin BioPhausia, Lanicor, Lanoxin, Lanoxin®

ATC kod: C01AA05

Substanser: digoxin

Bedömning

Troligtvis saknar digitalispreparat teratogen effekt. En eventuell riskökning är i vilket fall inte så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Digitalispreparat använda under graviditet har aldrig satts i samband med någon teratogen risk, men större studier saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgivit användning av digitalis – inget barn hade någon missbildningsdiagnos. Sex barn var för tidigt födda, mot 1-2 förväntat, vilket kan vara en effekt av grundsjukdomen.

Av barnen i födelseregistret var 21 barn exponerade för digoxin.

(Siffrorna ur födelseregistret för gruppen digitalispreparat är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för digoxin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 9th Ed. 2011
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter