Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dihydrotakisterol

Klassificering: 2

Preparat: Dygratyl®

ATC kod: A11CC02

Substanser: dihydrotakisterol

Bedömning

Erfarenheterna av användning av dihydrotakisterol under graviditet är begränsade och frekvensen missbildningar bland exponerade barn förefaller hög. Det rör sig dock om huvudsakligen lätta tillstånd. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

I djurexperiment kan höga doser vitamin D vara teratogent. De mängder som ingår i multivitaminpreparat är med all säkerhet ofarliga för fostret. Dihydrotakisterol används vid speciella tillstånd med hypokalcemi för att normalisera kalciumvärdena och användning under graviditet är ovanligt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 66 barn, vars mödrar uppgivit användning av dihydrotakisterol i tidig graviditet. Fyra av dem uppvisade missbildningar (6,1%), alla var hjärtmissbildningar. Ett barn hade ventrikelseptumdefekt, ett hade coarctatio aortae, ventrikelseptumdefekt samt förmaksseptumdefekt och två barn hade ospecificerat hjärtfel.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter