Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Diclofenac Orifarm, Diclofenac sodium, Diklofenak ABECE, Diklofenak Apofri, Eeze, Flector®, Solaraze, Voltaren

ATC kod: D11AX18, M02AA15

Substanser: diklofenak, diklofenakdietylamin, diklofenakepolamin, diklofenakkalium, diklofenaknatrium

Bedömning

Diklofenak gel, spray eller plåster kan användas under graviditet utan risk för fosterpåverkan, om appliceringen sker på intakt hud och rekommenderad maxdos inte överskrids. Det är särskilt viktigt att inte överdosera eller använda gelen på såriga områden under senare delen av graviditeten. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska läkare kontaktas.

Bakgrund

Vid användning av diklofenak lokalt i form av gel/spray/plåster på oskadad hud, är det systemiska upptaget så lågt att ingen påverkan på fostret ska kunna ske. Detta är under förutsättning att maxdosen enligt Fass inte överskrids. Om huden är förändrad, t.ex. på grund av eksem eller sår, ökar upptaget i blodet och preparaten bör då inte användas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit användning av diklofenak utvärtes – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

För information om diklofenak för systemiskt bruk, se detta dokument.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heyneman CA, Lawless-Liday C, Wall GC. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. Drugs 2000 Sep;60(3):555-74 PubMed

Författare:

- för Region Stockholm.