Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenamid

Klassificering: 2

Preparat: Fenamide, Keveyis, Oralcon

ATC kod: S01EC02

Substanser: diklofenamid

Bedömning

Diklofenamidbehandling bör undvikas under den sista trimestern då diuretika kan orsaka elektrolytrubbningar hos fostret. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella individuella riskökningen för fosterskador knappast så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Diklofenamid är en karbanhydrashämmare som är besläktad med tiaziddiuretika. Preparatet har bland annat indikationen glaukom.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder angivit användning av diklofenamid i tidig graviditet. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Under sista trimestern skall preparat av denna typ ges först efter särskilt övervägande och i lägsta adekvata dos eftersom tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har trombocytopeni beskrivits.

Uppdaterat: 2016-02-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter