Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklorbensylalkohol

Klassificering: 1

Preparat: Bafucin®, Bafucin® Mint, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint ABECE, Halzin Honung & Citron, Halzin Jordgubb, Halzin Mint, Strepsils Apelsin, Strepsils Citron, Strepsils Ingefära, Strepsils® Honung & Citron, Strepsils® Jordgubb, Strepsils® Mint, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint

ATC kod: R02AA03, R02AA20, R02AB30

Substanser: diklorobensylalkohol

Bedömning

Diklorbensylalkohol i sugtablett kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Diklorbensylalkohol ingår i olika sugtabletter som används vid mun- eller halsbesvär. Preparatet Bafucin innehåller även bland annat gramicidin. Strepsils innehåller, förutom diklorbensylalkohol, antiseptikumet amylmetakresol. I regel uppfattas knappast preparaten som läkemedel utan mera som halstabletter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 31 barn vars mödrar uppgivit användning av diklorbensylalkohol. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.