Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dikloxacillin

Klassificering: 1

Preparat: Dikloxacillin Meda

ATC kod: J01CF01

Substanser: dikloxacillin, dikloxacillinnatrium (monohydrat)

Bedömning

Dikloxacillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 220 barn vars mödrar använt penicillinasstabilt penicillin – 22 barn hade någon missbildningsdiagnos (1,8%), vilket om något är lite lägre än det förväntade antalet (25, 2,1%). Ingen missbildningstyp syntes vara överrepresenterad.

Av barnen var 28 exponerade för dikloxacillin. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos – en pes equinovarus.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen penicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för dikloxacillin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter